Laster Hendelser
Siden 1973 har jeg hatt mitt virke og verksted i Ski, en liten by 25km.syd for Oslo. Her arbeider jeg daglig i gode, landlige omgivelser.

Min egen drivkraft gjennom mange år er kjærligheten til leire, dens formingsmuligheter og muligheter for overflatebehandling som til sammen berører både skulpturell problematikk og tegning . Jeg arbeider i perioder innenfor det rent dekorative område løsrevet fra innhold, men finner en egen utfordring å gå inn i det konseptuelle arbeidet. Jeg velger gjerne å kalle disse arbeidene for ”ladede objekter”.

Jeg er opptatt av ideer som tid, historie, det mentale menneske og det kollektive minnelandskap. Jeg forsøker å bringe noe fra dette feltet til keramiske uttrykk og ved hjelp av form og overflate komme i stille dialog med tilskuer. For meg er selve prossessen en evig forskning i forhold til et materiale og på hva som er mulig innenfor begrensninger.

I de siste 15 årene har jeg hovedsakelig arbeidet med rakubrendte arbeider. Jeg finner denne metoden spennende fordi den åpner for helt unike nyanser og tilstedeværelsen av det uforutsette. Det kaller jeg det medskapende øyeblikk. Metoden krever en helt spesiell oppmerksomhet i brenneprossessen, som er helt avgjørende i forhold til det ferdige resultat. Se nedenfor for informasjon om rakuteknikken.