MALERI / GRAFIKK2018-10-08T11:33:02+00:00

MALERI / GRAFIKK

ELISABETH WERP

Symfoni

MARILYN AMATRUDA

Marilyn Amatruda er utdannet ved Dundee College of Art i Skottland i perioden 1967-72, og ved Dundee College of Education 1972-73, og ved Statens Kunstakademi i Oslo i tidsrommet 1973-78. Siden debuten på Galleri 12B i Fredrikstad i 1982 har hun hatt en lang rekke separatutstillinger i bl.a. Galleri Wang i Oslo, Galleri Gann i Sandnes, Porsgrunn Kunstforening, Landsforeningen Norske Malere og Galleri Bellmann, begge i Oslo.

Fra den omfattende listen av kollektive utstillinger kan vi nevne sommerutstillingen på Royal Academy i London, Pernod Exhibition i Edinburgh, Høstutstillingen en rekke ganger, Østlandsutstillingen og «Norske Bilder» i regi av Galleri Brandstrup. I fjor deltok hun på temautstillingen «Tradisjon og Figurasjon» på Haugar, Vestfold Kunstmuseum. Amatruda har hatt flere utsmykningsoppdrag, bl.a. for Norsk Hydro og Norges Bank, og for et stort antall cruiseskip. Hun er innkjøpt av Oslo kommunes kunstsamlinger, Statens utsmykningsfond, Utenriksdepartementet og en rekke andre offentlige og private samlinger.

https://www.fineart.no/kunstner/marilyn-amatruda

– Det nytter ikke å skape noe hvis man ikke er tro mot seg selv. Som kunstner har jeg alltid et ønske om å overraske meg selv. Og da må man våge å ta noen sjanser.

Ordene tilhører maleren og grafikeren Marilyn Amatruda. Og denne fine kunstneren har ikke bare evnen til å overraske seg selv, for hun inviterer også betrakteren med på stadig nye oppdagelser i sin rike billedverden.

I løpet av sitt liv som kunstner har Amatruda hele tiden tatt nye skritt mot et uttrykk som kanskje kan beskrives som postmoderne. Veien har ikke alltid vært like lett. Da hun begynte på Statens Kunstakademi i Oslo i 1973, var det med fem års klassisk kunstutdanning fra Skottland i bagasjen, og dét var ikke den enkleste bakgrunnen å ha i det modernistiske og til dels sterkt politiserte kunstmiljøet den gangen. Men Amatruda har aldri latt seg affisere av trender, og har hele tiden vært opptatt av å finne sitt eget uttrykk.

– Det nytter ikke å skape noe hvis man ikke er tro mot seg selv, slår hun fast. Det betyr naturligvis ikke at man står fastlåst i én bestemt tradisjon eller ett formspråk. Amatruda karakteriserer arbeidet som billedkunstner som en slags oppdagelsesreise, der nysgjerrigheten og ønsket om å være i bevegelse er sterke drivkrefter. I dag framstår hun som en selvstendig, moderne kunstner som opptrer lekende i forhold til den klassiske tradisjonen.

Amatruda har høstet stor anerkjennelse for sine koloristiske ferdigheter, og hun understreker at fargene i seg selv gir viktig inspirasjon. Koloritten er blitt sterkere de senere årene, og hun er hele tiden opptatt av å eksperimentere med nye fargesammensetninger. Som grafiker bruker hun mange trykkfarger, og det krever nøye planlegging under arbeidet på litosteinen. Det at fargene trykkes oppå hverandre gir ofte uventede valører, og kanskje nettopp derfor blir fargebruken en av de største og mest spennende utfordringene som grafiker.

Som sjanger er det stillebenet som først og fremst har opptatt denne kunstneren. Tidligere var den konkrete oppstillingen av objekter helt avgjørende, men etter hvert har hun beveget seg friere i forhold til den.

Nå legger hun gjerne inn også andre elementer, eller bryter opp de oppstilte gjenstandene slik at de opptrer som brokker eller fragmenter i billedflaten. Gjenstandene hun velger ut, er alltid en stor inspirasjonskilde. Vakre, fargerike stoffer og mønstre, vaser og små skulpturer fra hele verden og fra mange ulike epoker fyller bildene hennes, og fostrer nye ideer. Gjenstandene er i enkelte tilfeller plukket opp på utenlandsreiser, og sammenstillingen av ting som egentlig ikke «hører sammen», bidrar sterkt til å skape spenning i bildene. Her finner vi etruskiske og egyptiske elementer side om side med mer moderne ting. Det gjør at bildene setter i gang tanker omkring fortid og nåtid, og om ulike kulturer i samspill med hverandre. Det er en tematikk som passer svært godt for en kunstner som uttrykksmessig beveger seg i spenningsfeltet mellom tradisjon og modernitet.

Tapt paradis 1

UNNI ASKELAND

Unni Askeland kan betegnes som en moderne bohemdronning. Hun har alltid gått egne veier og mener at norsk kunst er gørr kjedelig med for mye intellektualisering. Hennes prosjekter beveger seg innen en pop-art genre, der hun ofte bruker kjente ikoner fra populærkulturen.

Unni Askeland ble født i Bergen i 1962, og utdannet ved Kunstskolen i Kabelvåg, Vestlandets Kunstakademi og Statens Kunstakademi under Per Kleiva. I dag har hun et enormt atelier i kjelleren i et stort kjøpesenter på Jessheim hvor hun er bosatt. Hun var i flere år gift med kunstnere Sverre Koren Bjertnæs, og har fire barn med den amerikanske sangeren Eric Andersen.

– Jeg var alltid den flinke på skolen, og husker jeg var ivrig med rollespill, og hadde glassfigurer som jeg lekte teater med, i en settekasse på loftet. 16 år gammel ble jeg overbevist om at det var kunst jeg skulle drive med. Jeg stod fire timer og malte, og oppdaget plutselig at det faktisk hadde gått hele fire timer. 

Askeland begynte på folkehøyskole, og flyttet så til Oslo hvor hun tegnet croquis på kvelden og var au pair for en familie i Holmenkollen på dagen. Etter hvert startet hun på en dagskole i Trafo-bygget på Tøyen.

– Etter hvert kom jeg inn på Kunstskolen i Kabelvåg. Vi var et sterkt kull, og på 10-årsjubileumsutstillingen i 1993 var det fantastisk mange som hadde klart å etablere seg som kunstnere; sikkert 95 %. Men jeg ble gravid med Oda og måtte reise hjem. Jeg kom inn på både Kunst- og håndverksskolen i Oslo og Bergen Kunstakademi. Jeg startet i Oslo, høygravid, men ble egentlig kastet ut. I Kabelvåg var det solid undervisning, og jeg hadde lært mye. Nå måtte vi tegne sirkler. 

Det var likevel til Oslo Unni ville. Hun ble gravid igjen, denne gangen med tvillinger og med kjærestemusikeren Erik, og fikk permisjon. Da søkte hun overflytting til Akademiet i Oslo, hvor hun gikk i fire år.

www.unnixart.com

Utdrag fra tekst fra Fineart.

Ryttere

GUNNAR AUNE

Gunnar Aune (f. 1944) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (1967–70). Aune har vært lærer i frihåndstegning på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Han har en rekke utsmykninger bak seg, blant annet i Vålerenga kirke (1978) og Vestby Rådhus (2001). Aune er innkjøpt blant annet av Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet, Norges bank og Finansdepartementet.

Aune er en nestor innen tegning i Norge og har konsekvent dyrket kulltegningen som sitt medium. Han har brukt lang tid på å finne frem til nettopp den teknikk som passer hans uttrykk. Motivene er alltid tegnet på Hanemühle papir som har en karakteristisk lett gulaktig karakter. Typisk for Aune er hvordan han lar motivet være omgitt av tomrom og befinne seg sentralt i formatet. Motivene fremstår som løsrevet fra sin kontekst. Det er som om ingenting skal få lov til å forstyrre selve motivet, samtidig som rommet rundt fremstår som nesten like viktig som figuren.

Aune har gjennom hele sitt kunstnerskap holdt fast på figuren. Figurene har utgangspunkt i ulike forelegg som avisutklipp og kunstnerens egne skisser. Slik bygger de på inngående studier og observasjon av mennesker med skissen til grunn. Han har en egen forkjærlighet for detaljer, eksempelvis nyansene i et klesplagg, et draperi eller de komplekse linjene i en fabrikkbygning.
Kulltegningene hans har motiv som eksempelvis arkitektur, trær, ruiner og ulike figursammenstillinger. Verkene viser Aunes eminente strek og drevne beherskelse av kullstiften. Klassiske motiv, teknisk dyktighet og respekt for tegningens og arkets karakter preger hans kunstnerskap.

FORKORTET VITALISTE:

Utdanning:
1967 1970 Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo

Separatutstillinger (utvalg)

Galleri Tanum Oslo

Galleri F15, Moss

Kunstnerforbundet Oslo

Galleri Brandstrup Moss

Gruppeutstilling (utvalg)

The Majli’s Gallery Dubai

«Berlin-Mitte» Berlin

Nasjonalgalleriet Oslo

Internasjonale tegnebiennale Jugoslavia

«Between Generations» London

Høstutstillingen – ( 21 ganger)

Innkjøp (utvalg)

Riksgalleriet

Norsk kulturråd

Nasjonalgalleriet – ( 7 ganger)

Priser

1.pris.Nordisk Tegnetriennale i Sverige

Crossing

ARI BEHN

Ari Behn har til nå vært mest kjent for sitt forfatterskap, men de siste årene har han også prioritert kunsten. 11. mars åpner han sin maleriutstilling ”Inferno” på Galleri Soon. Sterke farger og sterke symboler preger arbeidene hans – som han selv betegner som a abstrakt ekspresjonistiske. De har mange fortellinger, lag på lag, og spiller på flere nivåer.

Ari Behn som opprinnelig er fra Moss, har tidligere hatt utstillingen ”The Art of Lovemaking” på Galleri Svae i Gjøvik sammen med kunstneren Unni Askeland. I 2013 stilte han ut debutbildene sine på Dr. Holms og Galleri PAN på Geilo sammen med blant annet Odd Nerdrum, Per Heimly, Unni Askeland og Elisabeth Werp. Ord som ”ekstrem” og ”vågal” er blitt brukt om Ari Behns visuelle kunstuttrykk.

Erindring

FRANK BRUNNER

Frank Brunner er født i Kristiansand i 1971.

Brunner er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo, Ilija Repin-akademiet i St. Petersburg, Russland, og Yale University, hvor han tok sin mastergrad i 2000. Brunner hadde sin første separatustilling på Stenersenmuseet i 2001, siden det har han stilt fast ut ved Galleri Haaken i Oslo (2009, 2007, 2005, 2003, 2001).

Brunner har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, blant annet ved Galerie Zidoun i Paris (2009), Høvikodden kunstsenter (2004), Haugar kunstmuseum (2002, 2008), Drammen kunstmuseum (2008), Cynthia Broan Gallery i New York (2005), Sørlandets kunstmuseum (2005), og Stiftung Stadtmuseum Berlin, Ephraim Palais i Berlin (2004).

For mer informasjon: www.frankbrunner.com

Kvinne til hest

NINA DUE

Billedhogger og grafiker (f. 1948).
Utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Oslo på tegnelinja under Gert Jynge og Chrix Dahl . 1969 – 1973
Studerte skulptur på Statens Kunstakademi under Per Palle Storm 1973 –1979.

«Jeg arbeider med koldnålsraderinger, jeg trykker små opplag for hånd og hvert trykk kan se forskjellig ut da jeg ofte skifter farge og arbeider videre med bildet hele tiden. Jeg arbeider med skulptur i lite format , støper i betong og i bronse og patinerer. Mitt tema er kroppen som sjelens uttrykk».

For mer informasjon: www.ninadue.no

Master mind

LARS ELLING

Lars Elling (f. 1966) er en historieforteller. I hans bilder ligger lag på lag av symbolikk som ofte vekker nostalgiske minner, mens det urovekkende ligger og lurer i bakgrunnen.
Familien er et gjennomgående tema i Ellings arbeider; gjenkjennelige øyeblikk infiltrert av overraskende eller ubehagelige elementer. Det formale aspektet i maleriene karakteriseres av det utviskede og ødelagte. Den rene visuelle uttrykket har en meningsfull funksjon, hvor historie og poesi står som bærende elementer.

Maleriene kan også ses som en beskrivelser av øyeblikk hvor det nesten opplevde eller nesten sette presenteres i et drømmende og poetisk uttrykk, og kan sammenliknes med blant annet de poetiske arbeidene til Francis Bacon. Som hos Bacon portretterer også Ellings arbeider en beskrivelse av følelsenes logikk, og de har en begynnelse, en midtdel og en slutt, bare ikke i den rekkefølgen.

For mer informasjon: www.larselling.no

Ellings arbeider beveger seg i et lagvis paradoks bestående av det tilsiktede/utilsiktede, men er samtidig bilder på kunstnerens personlige pilegrimsreise inn i et dypt konsentrert arbeid, med øyeblikk av overgivelse. Lars Elling arbeider med språk, men ikke på en tradisjonell måte. Dette kan illustreres ved å sammenlikne Ellings maleteknikk med Chantal Ackermans film «Toute Une Nuit». Filmen er en av de visuelt enkleste filmene laget noensinne, vi møter rundt 50 ulike mennesker som gjør lite annet enn å omfavne hverandre en sommernatt. Likevel er manuset skrevet med stort omhu, noe som er overraskende fordi det er naturlig å tenke at et så rent visuelt uttrykk ikke krever et språk. Språket her kan ikke leses på lineært vis, derimot blir språket en følelse eller et symbol som bare kan uttrykkes på estetisk vis.

www.larselling.no

Når som helst

INGRI EGEBERG

Ingri Egeberg (f. 1951) er billedkunstner og forfatter.
Hun liker at et bilde har hemmeligheter, bevegelse, motstand, troverdighet og styrke. At historier ligger og vaker i billedflaten, klare til å hentes opp og sette fantasien i sving. Derfor er tittelen viktig, noen ganger lager hun også en tekst som utvider tittelen og som andre kan spinne videre på.

Hun bor og arbeider i Bergen og Oslo, og  jobber nå mest med maleri, tegning og utsmykkingsoppdrag.

For mer informasjon: www.ingriegeberg.no

The increased difficulty of being arouse

ESPEN EIBORG

Espen Eiborgs (f. 1968) billedverden beveger seg i grenselandet mellom fantasi og virkelighet. Gjennom maleriet formidler Eiborg vår endeløse interesse og fascinasjon for skjønnhet. Har Eiborgs vakre kvinner et virkelig tankeliv eller parafraser de, gjennom sin idealiserte fremtoning, vår egen skjønnhetsdyrkende massekultur?
 Man kan spørre seg om Eiborg ønsker å avsløre fiksjonen, eller pakker han oss rett og slett dypere inn i den?

Les mer: www.espeneiborg.com

Eiborg benytter blandet teknikk med foto, akryl, oljestift, spraymaling og sjablonger på lerret og treplate. Med maling og akryllakk fremheves kontraster og fargenyansene understrekes. Teknikken gir en iøynefallende fremtoning på billedflaten, ofte i kontrast med tykke malingsstrøk og en grafittilignende strek. Eiborg er en av Norges mest spennende yngre kunstnere. Han har en Master of Fine Arts ifra NYSID, og han arbeidet syv påfølgende år som utøvende billedkunstner i storbyen.

Foruten utstillinger hos Clodagh og Tucker Robbins i New York, har han vist sine arbeider hos Cross Gallery i Dublin samt Centre Culturel Suedos i Paris, Nordiska Museet i Stockhlolm og hos (h) i Milano.

Han har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag for blant annet Norwegian Trade Council i New York, Royal Caribbean Cruise Line, Dublin City Coroners Court, Fokus Bank, Folketeateret og First Securities. Eiborg flyttet tilbake til Norge i 2004 etter flere år i New York, Irland og Milano. Sitt første gjennombrudd som billedkunstner hadde han i New York og kunsten hans er blitt kjøpt av blant andre Oprah Winfrey, Robert Redford og Jennifer Lopez.

Deep in a dream

LIV HEIER

Helt siden debuten på slutten av 1980-tallet har Liv Heier (f. 1961) konsentrert seg om kvinnelige aktmotiver. Noen av dem sover. Andre bedriver flyøvelser. Noen venter. Flere ser ut som om de flykter innover i seg selv og bare er. Heiers kvinner tar utgangspunkt i hennes egen kropp.

Livs kvinnefigurer begynte med selvportretter. De eneste mennene Liv har malt er noen Adam i paradiset. Lenge tenkte hun på å bli skuespiller. Hun gikk på Romerike folkehøyskole etter artium, der noen tipset henne om et malekurs som hun startet på. Da hun kom tilbake til hovedstaden, tok hun forberedende ved universitetet og gikk på kunstskole mens hun leste til ulike prøver på teatrene. Etter hvert overtok tegningen og kunsten mer og mer, og hun startet etter hvert på Einar Granum Kunstskole.

For mer informasjon: www.livheier.no

Listen

KIKKI HOVLAND

Kikki Hovland (f. 1971) er født i Vancouver, Canada. I dag bor og arbeider hun i Fossekleiva – et kunstnersentrum i Svelvik kommune, Vestfold.

Kikki arbeider hovedsaklig med maleri, men også med litografi, land art, collage, tegning, m.m. Siden sin debut i 1985 har hun hatt en lang rekke separate og kollektive utstillinger og deltatt i mange kunstprosjekter, teater/scenografi, samt drevet undervisning både kommunalt og privat. Hun er medlem i Norske Billedkunstnere og deltar kontinuerlig i utstillinger og kunstprosjekter.

For mer informasjon: www.kikkihovland.com

Kikki Hovlands arbeider blir ofte karakterisert som surrealistiske da de vender seg mot det indre landskapet i betrakteren. Hun har et engasjerende lyrisk og innovativt formspråk, ofte preget av organiske elementer, symbolikk, landskap og dyr. Lyd, dans og bevegelse er sterke inspirasjonskilder i maleriene hennes, som ofte også er både lys- og fargesterke. Maleriene retter fokus mot individets både indre og ytre verden, og skildrer på denne måten intensiteten i tilværelsen.

Venner

GRO MUKTA HOLTER

Gro Mukta Holter er født i 1976. Billedkunstner, bor og arbeider i Oslo.

Hun er en allsidig kunstner som arbeider innenfor maleri, grafikk, tegning, tekstil og installasjoner.

Tematikken i hennes arbeider er ofte relatert til biologi, identitet, hukommelse og minner.
Hun følger en figurativ og håndverksmessig tradisjon, men bildene kan også være nonfigurative.

«Selv om jeg har variert mitt uttrykk over mine år som kunstner, er det noen nøkkel-elementer og tema som følger meg».

For mer informasjon: www.groholter.no

Jeg er interessert i, via et figurativt språk, å invitere til en åpen dialog med beskuerens egne erfaringer eller følelsesliv. For meg handler dette om klangen av en kollektiv oppfattelse av identitet, kultur, politikk eller emosjon. Jeg utforsker reisen fra våken til drømmetilstand. Mine metoder handler om å verdsette håndverksteknikker og verdier, der identitet og en heuristikk tilnærming står i fokus.

Atmosfæren i motivene omfatter gjenkjennelige elementer, kombinert med en magisk realisme.
Det vakre og sentimentale trer først frem i bildene. Dypere budskap ligger i symboler som i natur, stjerner, blomster eller flygende fugler. Tolkningen ligger åpen og vil alltid fylles med mening av betrakterens egne erfaringer. Det kan være via egen fantasi, kunsthistoriske eller samfunnsrelaterte referanser. Muktamagic har siden nittitallet vært navnet på mitt kunstprosjekt, en fellesbetegnelse for mine ulike uttrykksformer
.

Nocturne

YVONNE JEANETTE KARLSEN

Yvonne Jeanette Karlsen (f. 1966) er født og oppvokst i Fredrikstad. Hun bor i hjembyen, der hun også har atelier.
Sin utdannelse har hun fra reklame og estetiske fag ved Glemmen videregående skole. Hun var elev av Eser Afacan i 3 år. Med sitt vare og sanselige uttrykk og en fascinasjon for menneskekroppen, er hun en av de moderne kunstnere som er gjenskapere og tradisjonsbærere av en klassisk uttrykksform. Kunsten hennes består i hovedssak av oljemalerier og litografier.

Yvonne Jeanette Karlsen har vært representert på en rekke utstillinger, bl.a i Tyrkia, Oslo, Drøbak, Moss, Ski, Tønsberg og i Stavern. Hun har også vært omtalt flere ganger i bladet «Kunst» og «Kunstsamleren». Yvonne har også en stor tilhengerskare i Tyrkia, som følge av en stor utstilling i regi av den tyrkiske stat.

For mer informasjon: www.artyvonne.no

Følsom nærhet II

CATHRINE KNUDSEN

Cathrine Knudsens (f. 1974) halvabstrakte og organiske malerier preges av åpne landskaper, himmel og hav. Også fjell, fugler, øyenstikkere, atmosfære under vann, blikk gjennom is, trær og en naken løvetann er deler av hennes billedunivers.

– Jeg prøver å fange stillheten – og maler bilder som jeg håper utstråler ro, sier Cathrine. – Alle prater om at de har så dårlig tid i dag, og at de har så mye å gjøre. Jeg ønsker gjennom bildene mine å få frem en motvekt til dette, ved nettopp å skape ro. Selv har jeg valgt å hoppe av karrierekarusellen. Jobben som prosjektleder i TV2 er sagt opp for et par år siden.

For mer informasjon: www.cathrineknudsen.com

Naturen er Cathrines hovedinspirasjonskilde, der inntrykkene får folde seg fritt ut på lerreter i finskårne linjer. Hvert bilde er et rent håndarbeid. Hun har en innbygget intuisjon for form, komposisjon og koloritter. Valørene går ofte i naturtoner, brunt, grønt eller blått. Jens Johannesen og Kjell Nupen er hennes favorittkunstnere, og man kan se tydelige spor av deres billedunivers i Cathrines bilder.

Cathrine finner inspirasjon gjennom utstillinger, bøker og dagligdagse opplevelser. Cathrines farfar, Eugen Knudsen, var arkitekt, tok kunstutdanning, og hadde blant annet bilder på Høstutstillingen. Gunnar Knudsen, Cathrines far, har også arvet interessen og kunnskapene av sin far, men bedriver dette mer som en hobby. Den største inspirasjonskilden er kunstneren og vennen Sverre Schyberg Olsen, som også har gitt henne gode tips underveis.

– Det er viktig for meg at alle finner noe de liker på en utstilling. Derfor prøver jeg å variere, skape bilder i alt fra lyse toner til sterke farger. Men det er likevel en strek, eller kanskje en følelse, som er meg. Jeg har hele tiden vært tro mot mitt eget uttrykk og bevisst på min egen stil. Jeg er opptatt av hvordan lyset virker på omgivelsene, og at bildet har en liten historie.

www.cathrineknudsen.com

Den grønnkledde

GABRIELLE KIELLAND

Gabrielle Kielland (f. 1945) arbeider som maler og grafiker. Som grafiker arbeider Kielland primært med teknikken litografi. Hun har et karakteristisk billedspråk og hennes arbeider har ofte en gåtefull og sanselig stemning i seg. Med bruk av tegning på fargerike bakgrunner ser man konturer av mennesker, dyr eller mytologiske skikkelser som bærer på en historie.

Hun har hatt en rekke utstillinger i Norge, og er kjøpt inn av blant andre Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Bergen Billedgalleri og Riksgalleriet.

Link til CV: http://www.kunstverket.no/Files/Billeder/kunstnere/Kielland_Gabrielle/KIELLAND.pdf

Iliminatum

MIA GJERDRUM HELGESEN

Mia er en veletablert profesjonell billedkunstner og designer fra Asker. Hennes halvabstrakte malerier i akryl, har vært utstilt i gallerier i Norge, New York og København. Hun har sin kunstutdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo med (MA) hovedfag i 2000. Før det var hun utdannet med (BA) AD fra Westerdals School of Communication Art. I tillegg har hun tatt kunstfag ved Academy of Art i San Francisco.
Den unike karakteren til hvert enkelt bilde, den tiden og det følelsesmessige materialet som er investert i dem, gjør at de tilhører en egen dimensjon utenfor og uavhengig av industrisamfunnets masseproduserte bilder. Hvert maleri blir et eget rom hvor sansene våre settes i spill, og hvor målet er at vi som betraktere kan erfare de følelsene som kunstneren ønsker å synliggjøre. samfunnets krav i kontrast til indre sjeleliv.
For mer informasjon: http://www.artmia.no
Mia har de siste årene utgitt kunstboken «Mor- en hyllest», sammen med kollegaer, med boklansering på Galleri Fine Art på Tjuvholmen. Hun har utsmykket hotell-suiter i New York i 2014 og arbeider mot en stor separatutstilling i Ålesund Kunstforening og Bærum Kunstforeningi 2016. Våren 2015 lanserte hun et unikt tekstilkunst og fashion design prosjekt sammen med TSH.

Funktropia

RINO LARSEN

Rino Larsens bilder er ofte fargesterke og energiske. Temaene i hans bilder er inspirert av livsglede, kjærlighet, energi og undring. Komposisjonene er sammensatte og i mange av dem ligger det skjulte elementer og budskap man ikke alltid opplever uten å studere nøye.

For mer informasjon: www.rinolarsen.no

Larsen er bosatt og arbeider ved Lillestrøm.  Med en lang bakgrunn som illustratør og designer bruker han erfaringene bevisst i omgang med både farger, det figurative og det abstrakte. Han har hatt en rekke utstillinger og har på kort tid fått et stort publikum.

– Mine bilder blir til i rommet mellom det tilfeldige og det kontrollerte. Jeg jobber hovedsakelig innen tre kategorier; trykk, akrylmaleri og mixed media. Eksperimenteringen i de forskjellige teknikkene gjør at jeg kan ta med enkelte kunnskaper fra en teknikk og over i en annen.

Uansett hvilken av de tre kategoriene han jobber i er han opptatt av håndverkmessige kvaliteter og at resultatet har hans «DNA».

– Jeg liker å “leke” med maleriet og fremstilling av bilder. Det blir ofte en blanding av stilarter og sjangere og resultatene kan av og til bli ganske surrealistiske.  Av og til henter jeg inspirasjon fra hippienes idealer, av og til fra moderne urbanitet og popkultur. Jeg følger ingen skjema eller regler, men eksperimenterer meg frem fra bilde til bilde. Jeg er opptatt av farger og hvordan de virker i samklang – og hvordan de bringer frem forskjellige følelser.

Larsen er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner. Blant annet: Politidirektoratet, Akershus Universitetssykehus, Forsikringsselskapet KNIF Trygghet, Statens Vegvesen, Husebyjordet omsorgsboliger, Advokatselskapet Mageli, Advokatkontoret Halvorsen & Co AS, Skedsmo Kommune m.m.

Hentet fra www.rinolarsen.no

Bestemorssommer

TOR ARNE MOEN

Tor Arne Moen (f. 1966) – Har vært innom mange vidt forskjellige konsepter og et stort utvalg av figurative former for maleri, som bla. akter, portretter, stilleben, interiører, og bylandskap, landskap og forskjellige typer figurmaleri.

– Bygget opp et grafikkverksted i tilknytning til atelieret i 1996, og har siden laget flere serier med fargetresnitt. Grafikken har stort sett speilet de ulike maleriske prosjektene.
– Har utgitt skjønnlitterære tekster i forskjellige sammenhenger.
– I 1998 kom novellesamlingen «Høst i sommerfuglhagen» ut på Cappelen forlag.
– Høsten 2008 kom romanen «Brønnørreten» ut på Piratforlaget.
– Medlem av Den norske Forfatterforening fra 2009.

For mer informasjon: www.torarnemoen.no

– Født og oppvokst på Notodden i Telemark fylke.
– Utdannet på Kunsthøyskolen i Bergen.
– Etablert som maler i Norsk Hydros gamle industrilokaler i Notodden Næringspark i 1992.
– Laget malerier som bokomslag til Hamsuns samlede verker. Maleriene ble vist en rekke steder i Norge, deriblant på Hamsuns gård; Skogheim på Hamarøy. Ekteparet Karlstad kjøpte samlingen i 1994 og bygget et permanent galleri for å huse den på Tranøy.
– Debuterte i 1994 på Høstutstillingen med ett av Hamsunbildene.
– Medlem av Norske Bildende Kunstnere fra 1994.
– Gyldendal kjøpte rettighetene til å trykke Hamsun-maleriene som bokomslag i 1997.

www.torarnemoen.no

Butterflies Forever

THERESE NORTVEDT

Therese Nortvedt (f. 1953) ble født i Oslo og vokste opp i Hølen. Hun bor og arbeider i Oslo og London.

Nortvedt studerte ved Kunstakademiet i Trondheim og så ved Central Saint Martins School of Art and Design i London. Deretter tok hun scenografi ved English National Opera Theatre Design School i London, for så å gå på Statens Kunstakademi i Oslo.

Mens hun studerte hadde hun sin første separatutstilling i Galleri Cassandra og Galleri Norske Grafikere i Oslo. Siden tidlig 80 tallet, har Nortvedt stilt ut i fremstående kunstinstitusjoner som Henie Onstad Kunstsenter, Sardye Bronfman Art Center, Montreal, Canada, Sunderland Art Center, UK, Horsens Kunstmuseum og Nordisk Kunstcentrum, Helsingfors.

For mer informasjon: www.theresenortvedt.com

Etter at Nortvedt flyttet til New York i 1981, ble hun som første norske kunstner tildelt det prestisjetunge stipendiet med atelier ved MoMa PS1 i New York i 1983/84. I løpet av de 5 årene hun bodde i New York hadde Nortvedt en omfattende utstillingsvirksomhet i B-side Gallery, The American Scandinavian Foundation, The Clocktower, ABC NO RIO, Frank Bernaducci og New Math Gallery.

Fra 1990 tallet hadde Nortvedt separatutstilling i Galleri Brandstrup,» Frozen Moments» i October Gallery i London, Bergen Kunstforening, Galleri C, Århus, Galleri Asbæk, Danmark og var festivalutstiller i Haugesund Billedgalleri under Filmfestivalen i Haugesund.

Etter at Nortvedt flyttet tilbake til London i 2002, hadde hun separatutstillingen. ” The Future Player” med Pollock Fine Art som også viste hennes arbeider ved Kunstmessen ART 2003. Galerie Anna Klinkhammer i Düsseldorf , viste hennes malerier på utstillingen Valperga og representerte hennes arbeider på Istanbul Art Fair og Swab Art Fair i Barcelona. I 2009 hadde Nortvedt separatutstilling i Galerie Christian Roellin i St. Gallen i Sveits og året etter stilte hun ut på The Big World i Fabian and Claude Walter Galerie i Zürich.

I 2011/12 hadde Nortvedt en stor separatutstilling, The Conspiracy i galleriet Villa Goecke/ Ralph Kleinsimlingshaus i Krefeld i Tyskland. I 2012, Landscape of Memory i NoFormat Gallery i London og Commonalities, kurert av Noah Becker/White Hot Magazine i NOoSphere Gallery i New York.

I 2017 åpner Petter Olsens Museum over hans store kunstsamling på Ramme Gård i Hvitsten utenfor Oslo. Therese Nortvedt’s malerier vil være representert i samlingen og hun har nettopp ferdigstilt malerier spesiellt på oppdrag fra Petter Olsen.

www.theresenortvedt.com

Molly

KAJA NORUM

Kaja Norum (f. 1989) er en figurativ billedkunstner og tidligere Nerdrum elev. Hun hadde i 2011 sin debututstilling i Galleri Soon, og fikk mye oppmerksomhet for sitt bilde av komiker Sturla Berg Johansen. I ettertid har hun hatt ytterligere to separatutstillinger i Galleri Soon, samt deltatt på flere kollektivutstillinger rundt om i landet.
Hun er opptatt av det maleriske håndtverket, og at bildene skal vise en inderlighet og tidløshet.

For mer informasjon: www.kajanorum.com

The way you look at me

RANDI KRISTIN STRAND

Jeg er født og oppvokst i en liten bygd i Valdres med et par hundre sjeler. Det å vokse opp på et så lite sted gjorde at jeg lengtet ut, og som 17 åring flyttet jeg til Oslo. Der utdannet jeg meg som grafisk designer og startet etter hvert designbyrået Blanke Ark som jeg drev i 23 år. Jeg solgte byrået i 2012 og har nå atelier i Drammen.

Jeg har hatt en rekke utstillinger både i inn- og utland, er representert ved flere profesjonelle gallerier og har et stort publikum.

For mer informasjon: www.randi-kristin-strand.com

Valmuekvinnen

ANJA CECILIE SOLVIK

Anja Cecilie Solvik (f. 1974) Mine bilder bærer med seg en historie. jeg blir ofte inspirert av mennesker jeg møter, og relasjoner mellom mennesker. Både mennesker jeg har møtt og mennesker jeg ikke kjenner. Jeg klipper ofte ut bilder fra aviser. For eksempel bildet:» better days will come» er fra en artikkel om en gutt bosatt i en togvogn på flukt fra krig. Akkurat nå er jeg sterkt berørt av bilder av små barn som bærer på mindre søsken i et land oversvømt av vann. Disse bildene sammen med tekster og musikk hjelper meg til å finne de perfekte motiv.

For mer informasjon: www.anjasolvik.no

Jeg leter hele tiden etter det vakre i det melankolske. Jeg synes jeg ofte får det beste utrykket ved å arbeide i sort/ hvitt, men jeg jobber også en del med farger. Grafikk handler om å skape kontraster og det synes best med få farger.

Teknikken jeg bruker er maleri, foto eller etsninger. Kobberplater blir behandlet med diverse remedier (etsegrunn, jernklorid, spritlakk osv) i tillegg tegnet og risset i. Underveis trykkes mange prøvetrykk til jeg blir fornøyd. Når den er ferdiglaget, må den hver gang den skal trykkes svertes inn og slåes av. Alle mine bilder trykkes selvsagt manuelt og er en lang og nøysom prosess. Jeg har mitt verksted i Heggedal hvor jeg også driver det lille koselige galleriet Pikene ved broen.

Yoga Sutra

HANNE THARALDSEN

HANNE THARALDSEN (f. 1971) har hatt en lang karriere som fotograf og billedkunstner. Hun var blant de aller første som begynte å kombinere fotografi og maleri tidlig på 1990-tallet, og har som prosjekt å utforske nye uttrykksmåter for fotografiet.

Hanne Tharaldsen arbeider med fotobasert maleri, installasjoner og komplekse fotocollager satt sammen av opptil 30 ulike bilder og lag. Hun er kolorist og benytter seg av sterke farger og symboler for å skape sine drømmeaktige scenarioer, ofte med utgangspunkt i mytologi.

I sitt kunstneriske virke er Hanne Tharaldsen opptatt av kropp og kroppslig bevissthet, samt samspillet mellom kropp og følelser. Hun har praktisert yoga i mange år og henter inspirasjon både fra egen praksis og studier av filosofi.

For mer informasjon: www.hannetharaldsen.com

Hanne Tharaldsen er representert av en rekke gallerier og stiller jevnlig ut.

På 90-tallet leverte Tharaldsen fotografier og illustrasjoner til de fleste magasiner og reklamebyråer i Oslo. Som maler har hun gått i lære hos Eikaas-eleven Kari Gautneb. Hun debuterte som kunstner i 2001. Hanne Tharaldsen bor og arbeider i Oslo.

For mer info: www.hannetharaldsen.no

Remember the amazing power you have

BJØRG THORHALLSDOTTIR

Kunstneren Björg Thorhallsdottir ble født i Isafjordur på Island i 1974. Familien flyttet til Norge, og hun vokste opp i Lommedalen i Bærum og i Sørøst Asia.

Björg har ti år med kunstutdannelse innen grafikk, maleri, installasjoner og akttegninger fra blant annet kunstakademiet i Barcelona og Toulouse. Hun har gått i lære hos Jean Ducros ved kunstakademiet i Toulouse, Frankrike i 1998, og i grafikk hos Ignacio Aguirre i Barcelona i 2001-2002. Ignacio har tidligere jobbet med kunstnere som Picasso, Miro og Dali, og i dag har Björg atelier sammen med han i Barcelona. Björg er medlem av Norske Grafikere, og kunsten hennes er blitt utstilt både i inn- og utland. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, og etterspørselen etter grafikken er stor.

For mer informasjon: www.bjorgt.no

Björg brenner for at mennesker skal våge å leve det livet som de egentlig drømmer om, og dette går igjen i det hun formidler i ord og bilder. De siste årene er Björg blitt en etterspurt inspirator og foredragsholder, og hun snakker gjerne om lykke, sorg, mot og livsglede.

«Mitt store kunstprosjekt er å glede andre. Jeg lager bilder for å minne menneskene på hvor vakre de er og hvor heldige vi er som har fått livet i gave. Gjennom kunsten min ønsker jeg å gi mot til å være seg selv, følge drømmene sine og til å tørre å elske – seg selv og andre. Dersom jeg klarer å gi håp eller få noen til å leve det livet de egentlig ønsker, da har jeg nådd målet mitt!

For mer informasjon: www.bjorgt.no

Steinbrudd med isfugl

ERIK THOME

Billedhugger, tegner, grafiker og maler.

Thome er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo.

Han er bosatt i Son og hadde sin første separatutstilling i Moss Kunstforening i 1973. Senere har han hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland. Erik Thome har deltatt på Statens Høstutstilling og en rekke andre kollektivutstillinger siden 1974.

Både som billedhugger og maler har han utført en rekke offentlige og private utsmykningsoppdrag, blant annet to skulpturer i Vestby sentrum.

Festivalutstiller, Soonsfestivalen
Galleri Brandsrup, Moss
Galleri Koloritten, Stavanger
Tysvær Kommune
Festivalutstilling, Soon Poesidager
Galleri Henrik Gerner, Moss
Lørenskog Kunstforening
Galleri Henrik Gerner
Galleri Borg
Sommerutstillingen 2009, Son
Galleri Henrik Gerner, Moss 2011
Hvaler Kunstforening, 2014
Galleri Soon, 2015

Utsmykninger:

Stovner Eldresenter, relieff i bronse
Ås vidergående skole, relieff i tre
Rælingen videregående skole, fondvegg
Norges Forsvarsforening, skulptur
Hobøl kommune, «Frigjøringsmonument»
Tysvær kommune, skulptur
Rygge Vaaler Sparebank, Moss, skulptur
Christiania Securities
Statens Vegvesen, skulptur Vestby sentrum
Vestby Forsvarsforening, minnesmerke i Vestby

Innkjøp:

Museet for norsk samtidskunst
Nasjonalgalleriet
Norsk Kulturråd
Riksgalleriet
Moss Kunstforenings faste galleri
Vestby Kommune
Hundested Kommune, Danmark
Tistrupsamlingen, Danmark
Ribe Amts Kunstfond, Danmark
Norsk Hydro
IBM og Statoil

Utdannelse:

Statens Håndverk- og Kunstindustriskole
Statens Kunstakademi
Academi des Beaux Artes, Paris
Studio Sem Gherlandini, Italia

Illustrasjoner til:

«Stevninger – et dikt» Diktsamling av Dag Larsen
«Atlas» Diktsamling av Dag Larsen
«Grenseepisoder» Diktsamling av Arne Ruste

Stipendier:

Statens arbeidsstipend, 3% fondetAkershus Fylkes Kulturstipend
Statens Etableringsstipend
UKS arbeidsstipend
Inger og Edward Munchs legat
Ib Schlytters legat
Statens arbeids- og reisestipend
Statens 3-årige arbeidsstipend
Norske Bilders reisestipend
Stipend fra Vederlagsfondet – flere ganger
Materialstipend
Ingrid Lindback Langaards fond

Andre utstillinger:

Deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i Norge, Sverige og Danmark. Har blant annet deltatt på Statens Høstutstilling siden 1974, flere UKS vårutstillinger, Østlandsutstillinger, Shøvde Kunsthall, Sverige, Galleri F 15 i Moss, Hammerlund Kunsthandel og en rekke utstillinger i regi av Galleri Brandstrup, blant annet Norske Bilder 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 og 1992. Var Norges representant på Skulpturtriennalen i Budapest, 1987 og diverse gruppeutstillinger med jevne mellomrom..

For mer informasjon:

Atelier: Elgveien 5, 1555 Son
Telefon: 958 28 523 eller 92813404
Mail: erikthome@yahoo.no
Mail: thome@axmail.no

Fri vilje

TINA TOBIASSEN

Tina Tobiassen (f. 1964) er en erfaren designer og kunstner.
Hun startet sin karriere som designer i Art Aid, og var med fra oppstarten av Scandinavian Design Group. Senere jobbet hun også for Sottsass Associati i Milano, Landor i Paris og Elmwood i Leeds.

Tina har jobbet med mange av Norges klassiske merkevarer som Dent, Møllers Tran, Solo, Prim, Tine Brunost, Sætre Kjeks, Bama, Maarud, Tomra, Stabburet, CB og Freia. I 2002 fikk Tina for andre gang Merket for god design fra Norges Designråd. Denne gang for designet til hvitoster fra Tine. Hun har mottatt mange utmerkelser for hennes design.

For mer informasjon: www.tinatobiassen.com

I 2002 flyttet hun til De Forenede Arabiske Emirater for å male på full tid. Hennes kunst er historiefortelling inspirert av både arabisk og vestlig kultur.

Tina har vært elev hos Peter Esdaile , Dag Thoresen, Marcus Brendmoe og Helle Kaarem.

Hun bruker akrylmaling, oljebeis og ørkensand på kanvas, pastell kritt og kull. I tillegg produserer hun grafikk; dypetsning og litografi og har designet egne smykker. Filosofiske tekster av Carsten Tobiassen forekommer ofte i bildene.

For mer informasjon: www.tinatobiassen. no

Par i natt

GUNN VOTTESTAD

Gunn Vottestad (f. 1949) arbeider som maler og grafiker. Hun debuterte som kunstner i 1997, etter å ha studert tegning og maling i 5 år blant annet som elev hos Hans Köhler og ved Oslo Tegne og Maleskole. Vottestad er fra Myre i Vesterålen og motivene hennes er karakteristiske nordnorske hus, fiskevær eller kirker. Oppveksten i nord er nok et viktig bakteppe, men understreker at hun ganske sikkert ikke hadde malt disse husene hvis hun fortsatt hadde bodd i nord. Det handler om lengsel.

For mer informasjon: www.gunnvottestad.no

ELISBETH WERP

Elisabeth Werp (f. 1958) er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun hadde sin første utstilling ved UNK i 1991 og her i Hamar stilte kun første gangen i 1995 ved Galleri Hervold.

Elisabeth Werp tar for seg det eksistensielt mystiske i bildene sine nemlig forholdet mellom det mørke og oppløsende mot det lyse o og skapende. Et håp kan være skjørt men det er der og kan bære gjennom mørket likevel sier hun. Minner om det lille lyse slik det kan fortone seg i mørket kan også resultere i noe uventet vakkert sier hun selv og dette ser hun som en utfordring å søke seg i mot billedmessig i bildene sine.

For mer informasjon: www.elisabethwerp.com

Motivene kan være drømmeaktige, symbolske figurative men likevel med et abstrakt innhold. Eksempelvis kan et bord og stol være avbildet for å vise tidligere menneskers tilstedeværelse og håp om noen som vil komme tilbake.

For mer informasjon: www.elisabethwerp.com

ANNETHE ØSTENSEN

Billedkunstner Annethe Østensen (f. 1960) har latt seg inspirere av overflatestrukturer og innhold på byens mange vegger. Gjennom maleri og collage på lerret skaper Østensen sine egne vegger. De er fargerike og fulle av detaljer – biter av små historier. Samtidig innehar de store hvite flater, a la japanske mu – ”tomme rom” – som åpner for tolkning og gir et harmonisk uttrykk.

For mer informasjon: www.annethe.com